Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Hvem er vi og Hvad vil vi

På Kværkeby Friskole ønsker vi, at give vores elever LÆRING FOR LIVET ved at skabe rammerne for de bedste sociale og faglige forudsætninger, hvor kerneværdierne er fællesskab, fysisk aktive elever, et højt fagligt niveau og gensidig respekt.

Vi er en dejlig lille skole med 111 elever. Vi tilbyder en alsidig undervisning, i trygge rammer for vores elever, hvor de undervises af nærværende voksne. Skolen vil være et sted, hvor børnene glæder sig til at komme og hvor de har lysten til at lære og lære fra sig, samt tro på egne og andres evner – en skole for livet, der støtter op om det hele menneske.

Skolen tilbyder i dag  undervisning fra 0. til 7. klasse, men vil i de næste 2 år udvidde klassetrinnene, så vores elever kan afslutte deres skolegang med afgangsprøver i 9. klasse baseret på høj faglighed – både i grundfagene og i de praktiske/musiske fag. Gennem brug af alsidige læringsformer og undervisningsdifferentiering, forsøger vi at tilpassse undervisningen, så vi kan udfordre og understøtte  den enkelte elevs behov. Skolen har endnu ikke afgangsklasser, men vi vil i de kommende år naturligt tilbyde undervisning op til 9. klasse, hvor de afslutter skolegangen med afslutende afgangsprøver.

Der er mange, der i dag søger om optagelse på vores skole, og da vi som udgangspunkt kun ønsker af være 18 elever i klasserne ( kan optage max 20 elever, hvis klassen er velfungerende), har vi i dag kun få ledige pladser på nogle af vores årgange. Der er også rigtig mange der opskriver deres børn til børnehaveklassen, så det er vigtigt at være hurtigt ude, hvis du ønsker en plads. Hvis du er interesseret i at dit barn skal gå på vores skole, så ring venligst på tlf. nr 60704945.  

Skoleleder

Jan Glerup

Støtteforeningen

             Har du husket!

At melde dig ind i støtteforeningen.....hvis ikke så kan det gøres ved at indbetale 100 kr. på:

           Regnr: 9888 Kontonr: 325497

Medlemskabet følger skoleåret.
Hvis man indbetaler nu, gælder det frem til sommerferien.
Medlemskabet er personligt og gælder for én forælder.

 

Ingen aktuelle nyheder
 • 27-04-2017
  18:00-21:00
  Generalforsamlingen · MELLLEM · YNGSTE0 · YNGSTE1 · ÆLDSTE6 · ÆLDSTE7
  1
 • 28-04-2017
  16:00-23:55
  Borgerforeningen Cafeaften ·
  1
 • 01-05-2017
  Første dag for de nye Førskolebørn · MELLLEM · YNGSTE0 · YNGSTE1 · ÆLDSTE5 · ÆLDSTE6 · ÆLDSTE7
  1
 • 03-05-2017
  14:00-20:00
  Skole/hjemsamtale ældste5 · ÆLDSTE5
  1
 • 04-05-2017
  14:50-20:50
  Skole/hjem samtaler ældste 7 · ÆLDSTE7
  1
 • 04-05-2017
  19:00-20:30
  KIF ·
  1

Elevrådet

Elevrådet består af:

Fra 3. klasse: Liva & Torre

Fra 4. klasse: Sarah & Sofie

Fra 5. klasse: Ida

Fra 6. Klasse: Stephanie

Fra 7. Klasse: Sebastian

De arbejder ihærdigt allerede og der afholdes pt. 2 elevrådsmøder om måneden.

 

 • ikon
  Jan Glerup den 23-04-2017
  Generalforsamling

  Torsdag den 27. april afholdes generalforsamling. I lighed med tidligere år arrangeres aftensmad,
  kaffe/te og børnepasning, og vi håber derved at mange igen kan afse tid til at komme til
  generalforsamling denne aften.
   
  Program:
  17:30 - 18:30: Spisning: pasta og kødsovs
  18:30 - 20:00: Generalforsamling
  Børnene går i SFOén kl. 18:30, hvor der er voksne til stede, til leg, hygge og kage.
   
   
  Dagsorden:
  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Skoleleders beretning
  • Revisors årsrapport til orientering
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
   
  På valg: Charlotte Thorsen (genopstiller ikke), Sisse Sørensen(genopstiller) og Ilanna Piel(genopstiller)
   
  • Valg af suppleanter i forældrekredsen og i skolekredsen
  På valg: Ditte Skriver(genopstiller ikke) Finn Andersen(genopstiller). Her ud over søges en 3. suppleant
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt.
 • ikon
  Jan Glerup den 04-04-2017
  Kære allesammen

  Så er det snart tid til at snørre gummiskoenene for nu nærmer tiden sig for det årlige Klovneløb.  

  Vh. Jan
 • ikon
  Jan Glerup den 22-03-2017
  Så er skolens tilsynserkæring for skoleåret 16/17 frigivet. Rigtig god læsning. smiley