Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Undervisningsplaner
 
Kværkeby Friskole skal som Fri Skole give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. I bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler, skal skolen udarbejde undervisningsplaner samt slut- og delmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, og for folkeskolens obligatoriske emner.

Kværkeby Friskole følger, indenfor skolens fagrække, de mål- og fagbeskrivelser, som fremgår af Forenklede fælles mål . Det gælder både slut- og delmål samt undervisningsplaner. Vi henviser derfor til Undervisningsministeriets hjemmeside.
 
Skoleleder
Jan Glerup